Lis 03

Vídeň 2016

V úterý 8. 11. 2016 proběhne poučení o bezpečnosti.

Zář 19

Vídeň 2016

Zájezd do Vídně je již obsazen. Přihlašování je pozastaveno. J.T.

Zář 13 2016

Vídeň 2016

Letošní zájezd do Vídně se uskuteční v pátek 25. listopadu. Cena je 410 Kč. Vzhledem k velkému počtu zájemců se opět přihlašujte přes online formulář. Bude zveřejněn v pátek 16. 9. 2016 od 16:00 hod.

Zář 08

Galerie Vídeň

IMG_1973

Srp 31

Proč se učit německy?

Pro studenty v České republice je zcela klíčová znalost anglického jazyka. Avšak na 2. místě stojí bezpochyby znalost jazyka německého. Proč? Tuto otázku vám zodpoví následující fakta: Německý jazyk je jedním ze tří oficiálních jednacích jazyků Evropské unie. Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě. Německo a Rakousko jsou …

Pokračovat ve čtení »

Powered by WP Tutor.io

Vídeň 2016

V úterý 8. 11. 2016 proběhne poučení o bezpečnosti.

Vídeň 2016

Zájezd do Vídně je již obsazen. Přihlašování je pozastaveno.

J.T.

Vídeň 2016

Letošní zájezd do Vídně se uskuteční v pátek 25. listopadu. Cena je 410 Kč.
Vzhledem k velkému počtu zájemců se opět přihlašujte přes online formulář.
Bude zveřejněn v pátek 16. 9. 2016 od 16:00 hod.

Galerie Vídeň

Proč se učit německy?


Pro studenty v České republice je zcela klíčová znalost anglického jazyka. Avšak na 2. místě stojí bezpochyby znalost jazyka německého. Proč? Tuto otázku vám zodpoví následující fakta:

 • Německý jazyk je jedním ze tří oficiálních jednacích jazyků Evropské unie.
 • Němčina je mateřským jazykem přibližně
  100 milionů obyvatel a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě.
 • Německo a Rakousko jsou země, které jsou nám geograficky a historicky nejbližší.
 • V těchto zemích trávíme také velmi často dovolenou a znalost jazyka nám poskytuje zvýhodnění.
 • Německé a rakouské firmy jsou tradičně nejaktivnější právě ve středoevropském prostoru a němečtí manažeři vyžadují v pracovním styku znalost Nj.
 • Většina českých exportně orientovaných firem obchoduje s německy mluvícími zeměmi, přičemž komunikace probíhá v Nj.
 • Studenti mají možnost studia v zahraničí a právě Německo a Rakousko patří k zemím s nejvyšší úrovní vzdělávacího systému.
 • Střední a vysoké školy jsou zapojeny do mnoha projektů mezinárodní spolupráce (např. Leonardo, Erasmus – Socratec atd.)
  s německy mluvícími zeměmi.
 • Instituce ve veřejné správě (obecní a krajské úřady) požadují od zaměstnanců stále více znalost Nj, neboť jejich partnery jsou města
  a regiony v nám nejbližších německy mluvících zemích. 
 • Čeština převzala v průběhu staletí, kdy mnoho mluvčích v českých zemích mluvilo oběma těmito jazyky, mnoho výrazů
  (vyskytují se nejvíce v obecné češtině).
 • V prostředí České republiky je znalost německého jazyka významným faktorem konkurenceschopnosti na trhu pracovních sil.
 • Němčina je jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Každá 10. kniha na světě je vytištěna německy.
 • Němčina je jazykem kultury a umění, ať už se jedná o literaturu, hudbu nebo film.
 • Učíme-li se cizí jazyk, lépe poznáváme svůj vlastní. O němčině to platí více než o jiných jazycích, neboť čeština převzala v průběhu staletí,
  kdy mnoho mluvčích v českých zemích mluvilo oběma těmito jazyky, mnoho výrazů (vyskytují se nejvíce v obecné češtině).
 • Německá ekonomika je nejsilnější v Evropě a česká ekonomika je s ní silně provázaná. Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem.
 • Znalost němčiny vedle angličtiny přináší výhody na pracovním trhu, ať už se jedná
  o profese v oboru služeb (cestovní ruch) nebo využití jazyka v obchodním styku.
 • Žáci zpravidla začínají angličtinou jako 1. cizím jazykem a pokud zvolí jako 2. cizí jazyk němčinu, najdou v ní řadu podobností,
  neboť se jedná o příbuzné jazyky.
 • Německo poskytuje pro studenty řadu stipendií (např. Bosch-Stiftung), které je poměrně snadné získat.
  Využití takového stipendia znamená cenné zkušenosti
   a zároveň ve srovnání možnost návštěv doma.
Powered by WP Tutor.io
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich